Matematické rekreace

Prosinec 2020

Vážení příznivci Matematický rekreací,

přeji vám hodně zdraví, štěstí a energie do nového roku.

Vydávání Matematických rekreací je nyní pozastaveno, ale prosím vás o jakékoliv náměty na způsob jejich pokračování. Pokud by měl někdo zájem převzít pozici redaktora, nechť se ozve na níže uvedenou e-mailovou adresu. Připomínám, že nový redaktor se musí postarat mimo jiné o vhodný výběr úloh, zjednodušení přípravy vydání, zvýšení popularity Matematických rekreací a financování jejich provozu.

Těším se na vaše náměty.

Tomáš Klinkovský, Valašské Meziříčí

Internetový časopis pro milovníky matematiky, matematických hříček a hlavolamů a také zajímavých fyzikálních výpočtů. Přispívat může kdokoli.

Nové vydání vychází třetího dne v měsíci. Uzávěrka čísla je k poslednímu dni měsíce. Řešení úloh, náměty na nové úlohy a jakékoliv nápady a připomínky posílejte na adresu:

matematicke (pomlčka) rekreace (zavináč) seznam (tečka) cz

Řešení úloh posílejte v textovém formátu anebo v nějakém běžném formátu jako přílohu k e-mailu (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png). V zaslaném řešení uvádějte prosím kromě dosaženého výsledku alespoň stručný postup, v případě softwarového řešení také výpis použitého programu a jméno programovacího jazyka. Logické řešení je považováno za cennější než řešení hrubou silou.

Každá úloha v jednotlivých měsících prochází následujícími fázemi:

  1. Nové úlohy – zadání nových úloh v příslušném měsíci
  2. Řešení úloh – zveřejnění čtenářských řešení úloh z minulého měsíce
  3. Hodnocení úloh – hodnocení čtenářských řešení od autora úlohy z předminulého měsíce
  4. Diskuse – názory a připomínky k jednotlivým řešením, ale i jakékoli zajímavosti související s úlohou

Nové úlohy (2020/12)

Řešení úloh z minulého vydání (2020/11)

Hodnocení úloh z předminulého vydání (2020/10)

Diskuse

Všechny úlohy od července 2018 jsou dohledatelné v archivu.